BS System

Katalog produktów - inne

BS SYSTEM Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa

73-10 Stargard Szczeciński
ul. Usługowa 4

NIP 851 21 27 268

wyloty rowów

Elementy te mają zastosowanie jako wyloty drenów przy odwodnieniu pasa drogowego lub wyloty kolektorów w kanalizacji deszczowej.
Wyloty wykonywane są jako monolityczne.

Na zamówienie wykonujemy również wyloty o innych wymiarach, produkowane w oparciu o betonowe lub żelbetowe płyty prefabrykowane sklejane i skręcane doczołowo.

komory prostopadłoscienne

Komory prostopadłościenne znajdują szerokie zastosowanie w infrastrukturze podziemnej jako różnego rodzaju zbiorniki, komory połączeniowe, wodomierzowe, osadniki, piaskowniki itp.

Mogą mieć również zastosowanie w infrastrukturze naziemnej jako pomieszczenia techniczne czy sterownicze.

Komory produkcji BS SYSTEM wykonywane są z prefabrykowanych płyt żelbetowych, sklejanych i skręcanych doczołowo. Podstawą produkcji jest indywidualny projekt budowlany sporządzony przez zamawiającego. Istnieje również możliwość zamówienia projektu konstrukcyjnego. Nasi konstruktorzy posiadają wszelkie uprawnienia do sporządzenia takiej dokumentacji. Wymiary komór wynikają
z projektu. Ze względów technicznych i transportowych długość komór nie powinna przekraczać 6,0 m, a szerokość 2,70 m.

Komory dostarczane są jako jednoelementowe + płyta pokrywowa. W szczególnych przypadkach mogą być wykonane jako dwuelementowe, dzielone poziomo. W takim rozwiązaniu sklejenie części komory wykonywane jest na budowie przez naszych pracowników.

inne wyroby prefabrykowane

W naszej ofercie znajdują się również wykonywane na indywidualne zamówienia inne elementy żelbetowe lub betonowe: podwaliny dla ekranów dźwiękochłonnych, płyty przykrywające o odpowiednich wymiarach do istniejących komór i zbiorników, płyty fundamentowe itp.

© BS System
 o firmie  ::  katalog produktów  ::  do pobrania  ::  realizacje  ::  ISO  ::  galeria  ::  kontakt