BS System

Katalog produktów - kanalizacja

BS SYSTEM Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa

73-10 Stargard Szczeciński
ul. Usługowa 4

NIP 851 21 27 268

studnie kanalizacyjne typu BS

Studnie kanalizacyjne typu BS produkowane są z:
- wodoszczelnego [W12]
- małonasiąkliwego [poniżej 4%]
- mrozoodpornego [F-150]
betonu wysokiej jakości - klasa nie mniejsza niż C35/45 [B45]

Prefabrykaty produkowane są w średnicach:
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 2000 mm
- 2500 mm
oraz jako wpusty uliczne - w średnicy 450 mm

Studnie typu BS mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur w zakresie średnic DN do 1,0 m, wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych.

Podstawą produkcji studni typu BS jest norma i Aprobata Techniczna wydana przez ITB w Warszawie.

Studnie typu BS mogą pełnić funkcje:

- studni przelotowych
- studni połączeniowych
- studni kaskadowych [spadowych]
- studni ślepych [w systemach kanalizacji deszczowej]

TECHOLOGIA PRODUKCJI I WYTYCZNE STOSOWANIA

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy studni produkowane są zgodnie z Aprobatą Techniczną, która określa:

- rodzaje elementów
- wymiary
- zbrojenie konstrukcyjne elementów żelbetowych
- wymagania dotyczące zbrojenia statycznego i transportowego
- wymagania dotyczące surowców stosowanych do
  produkcji  elementów prefabrykowanych
- rodzaj połączeń elementów
- wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności
- rodzaj badań kontrolnych

 

Wstecz
© BS System
 o firmie  ::  katalog produktów  ::  do pobrania  ::  realizacje  ::  ISO  ::  galeria  ::  kontakt